Privacy Voorwaarden Website

 

Deze Privacy Voorwaarden voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.miortok-fotografie.nl  bezoekt.

1. Beheer
De website www.miortok-fotografie.nl staat onder beheer van Miortok Fotografie, een handelsnaam van Miortok.
De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.miortok-fotografie.nl l  worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Miortok Fotografie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a Miortok Fotografie maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Miortok Photography  de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Miortok Fotografie maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Voorwaarden terecht bij Miortok Fotografie
De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Voorwaarden.

5. Disclaimer
Miortok Fotografie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

De Privacy Voorwaarden voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Voorwaarden voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Miortok Fotografie.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Miortok Fotografie kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Miortok Fotografie denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Miortok Fotografie zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er zijn echter één uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Miortok Fotografie verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.