Privacy verklaring (AVG), versie april 2018

Miortok Fotografie, gevestigd Emmastraat 79, 7621 TW te Borne met een studiolocatie aan de Meijerinkveldkampsweg 1, 7495 VB te Ambt Delden / Azelo
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

Miortok Fotografie
Emmastraat 79
7621 TW Borne
074-2673926
06-42498778
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Miortok Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijke geboortedata
 • IP adres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internet browser en apparaat type
 • Beeldmateriaal, in digitale vorm als mogelijk in fysieke gereproduceerde vorm

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij hiervoor toestemming is verleend door een ouder dan wel voogd. Miortok Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder nadrukkelijke toestemming. Bent u van mening dat Miortok Fotografie zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een bezoekers jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Uiteraard zal deze informatie dan verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Miortok Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het registreren van uw verzoek tot inlichtingen, uw boeking en de administratieve afhandeling hiervan
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame materiaal
 • Contact met u te zoeken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Om goederen af te kunnen leveren bij u
 • Indien hiervoor een wettelijke grondslag ligt zoals bijvoorbeeld voor administratie voering

Geautomatiseerde besluitvorming

Miortok Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Miortok Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende  bewaartermijnen voor de verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia > 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres > 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Telefoonnummer > 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • E-mail adres > 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Beeldmateriaal:
  • Digitaal > 1 jaar, tenzij anders overeengekomen
  • Fysiek beeldmateriaal > 1 jaar, tenzij anders overeengekomen

Delen van persoonsgegevens met derden

Miortok Fotografie verkoopt op geen enkele manier uw gegevens aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenskomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Miortok Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Cookies of andere vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Miortok Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, een analytische cookie die geen inbreuk maakt op uw privacy. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor Miortok Fotografie en heeft u het recht gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikbaar hebben in een computer bestand naar u of een andere instantie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat een bovenstaand verzoek door uzelf gedaan wordt verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij kunt u de foto, uw burgerservicenummer en de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het identiteitsnummer zwart maken om uw privacy te blijven waarborgen.
We reageren zo snel mogelijk om uw verzoek, maar uiterlijk binnen 4 weken.

U heeft tevens de mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens indien u van mening bent dat Miortok Fotografie niet voldoende gehoor geeft aan uw verzoek.
Ga hiervoor naar de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij uw persoonsgevens beveiligen

Miortok Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd gebruik of toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Portretrecht en Auteursrecht

Portretrecht is het recht van een geportretteerd persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van het portret.

Een portret is elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld. Staan er op een portret meerdere personen dan heeft ieder persoon afzonderlijk het portretrecht.
Het portretrecht geldt tot 10 jaar na het overlijden van de geportretteerde.

Auteursrecht is het recht van de maker van een portret op publicatie en gebruik.

Portretten in opdracht gemaakt

In opdracht gemaakte portretten geven de auteur het recht deze openbaar te maken, het portretrecht beperkt weer het recht op openbaar maken. Miortok Fotografie maakt daarom in gevallen gebruik van een Quitclaim of Modelrelease waarin onderling overeengekomen is waarvoor en met welk doel afbeeldingen gebruikt zullen gaan worden.
Op deze manier wordt voor beide partijen vastgelegd welke rechten en plichten iedere partij heeft.


Portretten niet in opdracht gemaakt

Het staat Miortok Fotografie vrij om portretten die niet in opdracht gemaakt zijn te publiceren.
De geportretteerde kan zich hiertoe tegen verzetten indien er een Redelijk belang is van de geportretteerde.
Voorbeelden van een redelijke belang zijn:

 • Persoonlijke belangen (Privacy overwegingen, imago schade voor de geportretteerde)
 • Commercieel gebruik (gebruik waarvoor geen toestemming is gegeven)

Het portetrecht is het auteursrecht zijn zeer ingewikkelde wetten, rechten en plichten.
Mocht er op wat voor manier ook enige twijfel zijn aan publicatie van beeldmateriaal door Miortok Fotografie, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan gaan we hierover in overleg.

Miortok Fotografie staat altijd open voor overleg over afbeeldingen en gebruik hiervan en zal op geen enkele manier een geportretteerde willen schaden door publicatie van materiaal.